ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uncategorised Uncategorised

Ημερίδα για το Ασφαλιστικό


                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Την Παρασκευή 09/12 η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας παρέστη κατόπιν προσκλήσεως της ΠΟ.ΣΥ.ΦΥ. στην Βέροια στην ημερίδα την οποία διοργάνωσε η τοπική Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Ημαθίας με σκοπό την ενημέρωση των αστυνομικών για τις αλλαγές που θα επέλθουν στις αναγνωρίσεις των πλασματικών ετών φοίτησης ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς επίσης και στην αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας . Κατόπιν ουσιαστικής έρευνας από τους διοργανωτές της ημερίδας προέκυψε πως από την 01/01/17 θα επέλθουν σημαντικές αυξήσεις όσον αφορά το κόστος αναγνώρισης των πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και της στρατιωτικής θητείας οι οποίες θα καθίστανται απαγορευτικές, λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης που θα επιφέρουν. Από την ενημέρωση προέκυψε πως τουλάχιστον για την στρατιωτική θητεία, της οποίας η αναγνώριση είναι υποχρεωτική, καλό θα ήταν οι συνάδελφοι να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης πριν την εκπνοή του έτους 2016 στις γραμματείες των υπηρεσιών τους. Τέλος από την ερμηνεία του παρόντος νόμου δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια επιβάρυνση όσον αφορά τη μάχιμη πενταετία . Η Ένωσή μας είχε επισημάνει ακριβώς τα ίδια την περασμένη άνοιξη, κατόπιν τότε επικοινωνίας της με την υπηρεσία Διαχείρισης Χρηματικού της Ελληνικής Αστυνομίας . Η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας συγχαίρει την ΠΟ.ΣΥ.ΦΥ. καθώς και την Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Ημαθίας για αυτήν την σημαντική πρωτοβουλία, καθώς είναι πολύ σημαντικό στους καιρούς της "δημιουργικής ασάφειας" τους οποίους ζούμε οι υγιείς συνδικαλιστικοί φορείς να προσδίδουν τα βέλτιστα στην έγκαιρη ενημέρωση των συναδέλφων και την προστασία των δικαιωμάτων τους .

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 2015-2016


                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 


ΘΕΜΑ: Διεκδίκηση οφειλόμενων αναδρομικών ετών 2015-2016

Η Ένωσή μας ενημερώνει τα μέλη της πως σε συνεργασία με το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.. θα αναλάβει την συλλογή των δικαιολογητικών για την υποβολή των αγωγών, για τη διεκδίκηση των αναδρομικών αποδοχών που επιδικάστηκαν από το ΣτΕ . Μετά από τη δικαστική δικαίωση και επιτυχία, με την έκδοση θετικής απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ (υπ αριθμ. 1127/2016), η οποία αφορά όλα τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και ασφαλώς και τους Ειδικούς Φρουρούς αλλά και τους προερχόμενους από Ειδικούς Φρουρούς, αστυνομικούς, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές τόσο οι διατάξεις περί των αναδρομικών που επέστρεφαν μόνο το 50% της διαφοράς των αποδοχών σας, όσο και η αναπροσαρμογή των αποδοχών των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας στα επίπεδα προ ισχύος του ν. 4093/2012, δηλαδή στις αποδοχές που ίσχυαν έως την 31-­7-­2012.
Σε εκτέλεση της νέας απόφασης, το Δημόσιο θα έπρεπε να αναπροσαρμόσει τους μισθούς και να καταβάλει το σύνολο των οφειλόμενων αναδρομικών. Πλην όμως, η αδιαφορία της Ελληνικής Πολιτείας να εφαρμόσει πλήρως το διατακτικό των δικαστικών αποφάσεων και τα κυκλοφορούνται σενάρια περί νέου μισθολογίου χωρίς περαιτέρω αναφορές επί των οφειλόμενων αναδρομικών, δημιουργεί την αξίωση δικαστικής διεκδίκησης των χρηματικών ποσών και κατά το δυνατόν εξασφάλισης των απαιτήσεων, μέσω άσκησης αγωγών. Για το χρονικό διάστημα από 1-­01-­2015 έως και 31-­12-­2016 (2 έτη) έχουν προκύψει νέες μισθολογικές διαφορές μεταξύ των ποσών που έχουν λάβει τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και αυτών που θα έπρεπε να λαμβάνουν δυνάμει του νόμου 3205/03, που καθόριζε το ύψος των αποδοχών μέχρι 31-­07-­12.
1. Αντικείμενο διεκδίκησης είναι η διαφορά μεταξύ των αποδοχών που κάθε ενδιαφερόμενος έλαβε και των αποδοχών που ίσχυαν στις 31-­7-­2012, δηλαδή πριν την εφαρμογή του ν. 4093/2012, αφού ληφθούν υπόψη οι στο μεταξύ μισθολογικές/βαθμολογικές προαγωγές. Η διεκδίκηση αφορά στο διάστημα από 1-­1-­2015 έως την 31-­12-­2016. Η αγωγή ασκείται ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου και επιτρέπεται η σώρευση ανά δικόγραφο έως και πενήντα (50) εναγόντων.
2. Ζήτημα παραγραφής υπάρχει για το χρόνο πέραν της 31-­12-­2016. Δεδομένης της δυσχέρειας του υπολογισμού των αναδρομικών, το ύψος των οποίων διαφέρει ανά ενάγοντα, οι αγωγές θα κατατεθούν σταδιακά, το συντομότερο δυνατό και με τη σειρά κατά την οποία θα λαμβάνονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος, ώστε η κατάθεση να ολοκληρωθεί έως 31-­12-­2016. οπότε ως καταληκτική ημερομηνία συλλογής των δικαιολογητικών ορίζεται η 20/12. παρακαλούνται τα μέλη μας να προσέλθουν στα γραφεία της ένωσης Κλεοπάτρας 6 ΑΤ' Πολίχνης Θεσσαλονίκης κατά τις ημέρες Δευτέρα,Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 12-13-­14-­16 Δεκεμβρίου,10:00 εως 16:00 K Πέμπτη 15/12 από 19:00εως22:00  ώστε να συμπληρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικάκαι να καταβάλουν το αντίτιμο των 30€ έκαστος για τα οποία θα τους αποδοθεί απόδειξη .
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τα μέλη του Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πουρσαϊτίδης Λάζαρος 6971942274
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Θεοδοσιάδης Δημήτριος 6972675521
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ματθαιάκης Απόστολος 6944652867
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γαλανίδης Ελευθέριος 6906422793

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΛΩΝ''ΔΙΑΣ''

                                                                                                                                                                                  Θεσσαλονίκη 4/12/2016

                                                                                                                                                                                   αρ. πρωτ. 29/2016

 

 

ΠΡΟΣ: Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Τσουβάλα Κωνσταντίνο

  ΘΕΜΑ: Χορήγηση στολών δικυκλιστών στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

   Αξιότιμε Αρχηγέ,

   Σε τρεις μήνες από σήμερα η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Θεσσαλονίκης θα συμπληρώσει επτά έτη ύπαρξης. Επτά συναπτά έτη επιτυχιών, ενάντια στην καταπολέμηση της καθημερινής βαριάς εγκληματικότητας, έχοντας ουκ ολίγες φορές σοβαρούς τραυματισμούς. Όλα αυτά τα χρόνια οι συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ. δεν έχουν χορηγηθεί άλλες στολές πέραν από αυτές της αρχικής χορήγησης το 2010 κατά την ίδρυση της υπηρεσίας. Το γεγονός αυτό μας θέτει έναν και μόνο συλλογισμό, για το ποια είναι η αντιμετώπιση της υπηρεσίας προς αυτούς τους συναδέλφους, οι οποίοι καθημερινά μάχονται ενάντια στο έγκλημα και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι οποίες δυσχεραίνουν περισσότερο το έργο τους.

  Θα πρέπει άμεσα να ληφθεί μέριμνα από πλευράς του Αρχηγείου ώστε εν όψει και του χειμώνα που επίκειται να αντικατασταθούν οι στολές των δικυκλιστών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με νέες και πιο σύγχρονες, ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο καθημερινό τους έργο. Η υπηρεσία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα τους συναδέλφους εξοπλίζοντάς τους με τα αναγκαία υλικά για την εκπλήρωση της αποστολής τους, σε αυτούς μάλιστα τους καιρούς που δε δύνανται πια οι περισσότεροι αστυνομικοί πλέον να πληρώνουν από την τσέπη τους τον υπηρεσιακό εξοπλισμό τους .

  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τις δράσεις σας επί του θέματος.

                                                                Για το Δ.Σ

΄΄ ΄Ανανδρη επίθεση σε βάρος Ειδικού Φρουρού΄΄

 
 
Δελτίο Τύπου
Με αφορμή την άνανδρη, δολοφονική επίθεση με ρίψη
χειροβομβίδας σε βάρος του συναδέλφου Ειδικού Φρουρού τα
ξημερώματα της πέμπτης έξω από την γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα, 
μία  επίθεση η οποία μόνο σε σκηνικό εμπόλεμης ζώνης θα
μπορούσε να παραπέμψει, δημιουργείται εύλογα η απορία σε
όλους μας για το πόσο προετοιμασμένη είναι τελικά η ελληνική
πολιτεία. Αναρωτιόμαστε πόσο θωρακισμένος είναι ο Έλληνας
αστυνομικός απέναντι στις δολοφονικές ορέξεις του κάθε
τρελού, επιτήδειου τρομοκράτη. Και φυσικά τέτοιου είδους
περιστατικά έρχονται να υπενθυμίσουν σε όλους μας και πολύ
περισσότερο στους αρμόδιους, πόσο επικίνδυνο στην πράξη
είναι το επάγγελμα του αστυνομικού. Δεν μπορούμε πια να
κατανοήσουμε την επίμονη στάση της πολιτείας να μη θέλει
να αναγνωρίσει το λειτούργημά μας ως επικίνδυνο.
Επιτέλους ας πάψουν κάποιοι να θεωρούν τους
αστυνομικούς αναλώσιμους και ας λάβουν όλα εκείνα τα
απαραίτητα μέτρα, ώστε να τους προστατεύσουν, οπότε και
αυτοί με την σειρά τους να προστατεύουν τους πολίτες αυτής
της χώρας.
Η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας
καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονική αυτή επίθεση και
εύχεται στον συνάδελφο περαστικά και ταχεία ανάρρωση, ενώ
ταυτόχρονα τον συγχαίρει για την άκρως επαγγελματική του
αντίδραση χάρη στην οποία σώθηκε η ζωή του.
Το Δ.Σ.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΗΘΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΠΑΝΤΑ
 
 
 

 

Ολίγον τι απο έκτακτες μεταθέσεις

 

 

 

Θεσσαλονίκη 03/10/2016

αρ. πρωτ. 26/2016

 

 

ΠΡΟΣ: Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Τσουβάλα

Κωνσταντίνο

 

 

ΘΕΜΑ: Έκτακτες μεταθέσεις Ειδικών Φρουρών 2016

 

 

 

Αξιότιμε Αρχηγέ,

 

Εδώ και χρόνια αγωνιζόμασταν ώστε να αρθεί αυτή η τεράστια αδικία, της μη ύπαρξης εκτάκτων μεταθέσεων, σε βάρος των Ειδικών Φρουρών, καθιστώντας τους ως αστυνομικούς δεύτερης κατηγορίας. Το γεγονός αυτό ευλόγως δημιουργούσε την απορία, εάν τελικά οι Ειδικοί Φρουροί, οι οποίοι τόσα προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την προάσπιση του αγαθού της ασφάλειας των πολιτών, πληρώνοντας πολλές φορές το τίμημα αυτό ακόμα και με τη ζωή τους, κατατάσσονται ίσοι μεταξύ ίσων συναδέλφων αστυνομικών. Παρόλη αυτή την μέχρι σήμερα διάκριση κρατάμε ακόμα το κύρος και το αξιόμαχο της Ελληνικής Αστυνομίας σε επίπεδα υψηλά. Ως πότε όμως;

Πάνω λοιπόν που ήρατε αυτήν την αδικία κάνοντάς μας όλους υπερήφανους και δικαιωμένους, φροντίσατε γρήγορα να μας ξανά αδικήσετε και να μην προκηρύξετε ούτε μια έκτακτη θέση Ειδικού Φρουρού στα δύο τρίτα  σχεδόν των Αστυνομικών Διευθύνσεων ανά την επικράτεια, επαναφέροντας και πάλι στο προσκήνιο, τόσο στα εντόνως θορυβημένα και δυσαρεστημένα μέλη μας, όσο και σε εμάς τους εκπροσώπους αυτών ένα μεγάλο ΓΙΑΤΙ. Μήπως τελικά όντως είμαστε αστυνομικοί δεύτερης κατηγορίας παρά τα όσα έχουμε προσφέρει στην Αστυνομία;

Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας, δεδομένης της κρισιμότητας της στιγμής και δεδομένου του αισθήματος δικαιοσύνης, το οποίο πιστεύουμε πως σας διακατέχει ακόμα, σας ζητούμε να επαναξιολογήσετε τις υπηρεσιακές ανάγκες των Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας και να τροποποιήσετε αυτήν την ταπεινωτική διαταγή, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των έκτακτων μεταθέσεων που τόσο πολύ δικαίως μετά από τέσσερα χρόνια περιμέναμε.

Διώξτε επιτέλους από τις σκέψεις μας τα ΜΗΠΩΣ και τα ΓΙΑΤΙ.

 

 

 

 

Με ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας

 

 

       

 

 

 

Είσοδος μέλους ιστοσελίδας

Τα νέα της ημέρας

Δι@ύγεια