Κλεοπάτρας 6

Πολίχνη, Τ.Κ. 56533, Θεσσαλονίκη

+30 2315 558 105

+30 6971942274

Κλεοπάτρας 6

Πολίχνη, Τ.Κ. 56533, Θεσσαλονίκη

+30 2315 558 105

+30 6971942274

info@eidikoifrouroi.gr

Διαδικασία Διεξαγωγής Εκλογών

Η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώνει τα Μέλη της, ώστε να προχωρήσουν στην επικαιροποίηση των στοιχείων τους, μέσω της φόρμας η οποία βρίσκεται στην σελίδα της Ένωσης για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, έως  την 07/04/2024

Επίσης καταληκτική ημερομηνία δήλωσης υποψηφιοτήτων ορίζεται η 04/04/2024. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν όπως ορίστηκε ομόφωνα από την Γ.Σ . με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και με φυσική κάλπη η οποία θα βρίσκεται στα γραφεία της Ένωσης.