ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Πρόταση τροποποίησης του Προεδρικού Διατάγματος σε ότι αφορά τους τρίτεκνους Ειδικούς Φρουρούς.

Σε συνέχεια των ενεργειών της Ένωσης των Ειδικών Φρουρών της Κεντρικής Μακεδονίας για την άρση των αδικιών εις βάρος μας αποστείλαμε πρόταση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, καθώς

και στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με την κατ’ εξαίρεση μετάθεση στον τόπο συμφερόντων των τρίτεκνων αστυνομικών.

Δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν υπήρξε σχετική τροποποίηση της αντίστοιχης διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 211/2005 προκειμένου να προστεθεί και για εμάς τους Ειδικούς Φρουρούς η περίπτωση των εχόντων τρία (3) τέκνα.

Όπως είναι αυτονόητο η συνέχιση αυτής της διάκρισης συνιστά παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης (όπως ίσχυε πριν την έκδοση του Π.Δ. 85/2011 ), ήτοι της δίκαιης μεταχείρισης, καθόσον δεν συντρέχει κανένας λόγος που να την δικαιολογεί.

Και τούτο διότι οι βιοτικές μας συνθήκες είναι όμοιες με αυτές του υπόλοιπου αστυνομικού προσωπικού και η προσφορά μας πλέον η ίδια, αφού μοιραζόμαστε τις ίδιες υπηρεσίες και γι’ αυτό ίδια θα πρέπει να είναι και η σχετική νομική ρύθμιση και να μην υφίσταται προνομιακή μεταχείριση στους υπόλοιπους συναδέλφους αστυνομικούς, όπως άλλωστε επιβάλλεται και από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος.

Γι’ αυτό και αιτηθήκαμε την δρομολόγηση της σχετικής τροποποίησης της παρ. 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 211/2005, ώστε να συμπεριληφθεί η διάταξη « οι έχοντες τρία τέκνα». Αναμένουμε το αίσθημα δικαίου που πρέπει να διακατέχει την φυσική και πολιτική ηγεσία μας, να επικρατήσει και να δοθεί άμεση λύση.

Είσοδος μέλους ιστοσελίδας

Τα νέα της ημέρας

Δι@ύγεια