Ευχαριστήρια Επιστολή για το τμήμα εκπαιδεύσεως

     

     Η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας ευχαριστεί και συγχαίρει το τμήμα εκπαίδευσης της Γ.Α.Δ.Θ. για την ποιοτική εκπαίδευση που παρέχει σε όλους τους εν Θεσσαλλονίκη  υπηρετούντες συναδέλφους, παρόλα τα ισχνά μέσα που τους διατίθενται.

     Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλουν σε κάθε εκπαιδευτική σειρά, ώστε χρόνο με το χρόνο να ανεβάζουν το επίπεδο δυσκολίας και να μας διδάσκουν τεχνικές πιο αποτελεσματικές ως απάντηση στη συνεχώς εξελισσόμενη εγκληματικότητα. Σε αυτό το σημαντικό έργο που επιτελείτε, η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας θα  βρίσκεται  πάντοτε δίπλα σας σε οτιδήποτε χρειαστείτε, για την επίτευξη των σκοπών σας.