Τηλεφωνικός κατάλογος

Τηλεφωνικός κατάλογος αστυνομικών υπηρεσιών Ν. Θεσσαλονίκης